1113 ERUERA STREET, ROTORUA, 3010
1113 ERUERA STREET ROTORUA Bay Of Plenty 3010 NZ
07 346 017807 346 0178