1530 AMOHAU STREET, ROTORUA, 3010
1530 AMOHAU STREET ROTORUA Bay Of Plenty 3010 NZ
07 349 630307 349 6303